Εἰσοδίων Θεοτόκου - Ἀμπελακίων Σαλαμῖνος

Ἀμπελάκια Σαλαμῖνος – 189 00

210 4673 729

Ἐφημέριοι
π. Νεῖλος Μουσελῆς
π. Ἀναστάσιος Φελεμέγκας