Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου - Ἀσπροπύργου

Ἀσπρόπυργος – 193 00

210 5574 816

Ἐφημέριοι
π. Κύριλλος Οἰκονομόπουλος
π. Δαμασκηνός Κατσινούλας
π. Εὐάγγελος Παπαευθυμίου