Εὐαγγελισμός Θεοτόκου - Ἐρυθρῶν

Ἐρυθραί – 190 08

22630 62 258

Ἐφημέριοι
π. Δωρόθεος Βουρλῆς
π. Μελέτιος Αἰκατερίνης