Εὐαγγελισμός Θεοτόκου - Ἐρυθρῶν

Ἐρυθραί – 190 08

22630 62 258

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Δωρόθεος Βουρλῆς
Πρεσβ. Μελέτιος Αἰκατερίνης