Ζωοδόχος Πηγή - Ἀλεποχωρίου

Ἀλεποχώριον – 19012

Ἐφημέριος
π. Ραφαήλ Τσιαπάρας