Μεταμόρφωσις Σωτῆρος - Βιλλίων

Βίλλια – 190 12

22630 22 236

Ἐφημέριοι
π. Χριστοφόρος Καλαμπόκης
π. Γαβριήλ Ἠλιόπουλος