Ἁγ. Παρασκευή - Μεγάρων

Μέγαρα – 191 00

22960 28 305

Ἐφημέριοι
Πρωτοπρ. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λαγός
Ἀρχιμ. Πολύευκτος Φουσκαρῆς
Διάκ. Ἀναστάσιος Ἀλεξίου