Ἁγ. Παρασκευή - Μεγάρων

Μέγαρα – 191 00

22960 28 305

Ἐφημέριοι
π. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς
π. Δαμασκηνός Λαγός
π. Πολύευκτος Φουσκαρῆς