Ἁγ. Παρασκευή - Ἐργατικῶν Κατοικιῶν Μάνδρας

Μάνδρα – 196 00

210 5549 017

Ἐφημέριοι
π. Γεώργιος Σαβίν
π. Νικόδημος Κυρλάκης