Ἅγ. Γεώργιος Ἐλευσῖνος

Παγκάλου 40
Ἐλευσίς – 192 00

210 5546 545

Ἐφημέριοι
π. Χρυσόστομος Πήλιος
π. Βλάσιος Κάρδαρης
π. Εὐάγγελος Πετρίδης