Ἅγ. Δημήτριος - Μεγάρων

Μέγαρα – 191 00

22960 29 423

Ἐφημέριοι
π. Τίτος Μπουρλάκης
π. Μάξιμος Πᾶνος