Ἅγ. Δημήτριος - Ἀσπροπύργου

Ἀσπρόπυργος – 193 00

210 5572 774

Ἐφημέριοι
π. Εἰρηναῖος Βασιλακόπουλος
π. Λεωνίδας Μαραγκουδάκης