Ἅγ. Λαυρέντιος - Σαλαμῖνος

Σαλαμίς – 189 00

210 4676 685

Ἐφημέριοι
π. Γερμανός Βροῦβας
π. Λάμπρος Μάθεσης