Δ' ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαλαμίνος

Πολιούχος: Ἅγιος Μηνᾶς

Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός: Ἅγιος Μηνᾶς – Σαλαμῖνος

Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος: π. Τιμόθεος Λαϊβερᾶς

Ἅγ. Μηνᾶς

Σαλαμίς – 189 00

210 4651 268

Εφημέριοι
π. Τιμόθεος Λαϊβερᾶς
π. Χριστόδουλος Κοκλιώτης
π. Χριστοφόρος Βιέννας (διάκ.)

Ἅγ. Ἀνδρέας

Σαλαμίς – 189 00

210 4652 035

Ἐφημέριοι
π. Τιμόθεος Νομικός
π. Γεώργιος Μοῦλτος

Ἅγ. Δημήτριος

Σαλαμίς – 189 00

210 4653 972

Ἐφημέριοι
π. Μιχαήλ Σουκαρᾶς
π. Ἄγγελος Ἀνδρουτσόπουλος
π. Ἀνάργυρος Εὐδαίμων

Ἅγ. Λαυρέντιος

Σαλαμίς – 189 00

210 4676 685

Ἐφημέριοι
π. Γερμανός Βροῦβας
π. Λάμπρος Μάθεσης

Ἅγ. Νικόλαος

Σαλαμίς – 189 00

210 4653 710

Ἐφημέριοι
π. Στέφανος Κατηφόρης
π. Νικόδημος Μουτόπουλος

Ἁγ. Βαρβάρα

Παλούκια Σαλαμῖνος – 189 00

210 4672 188

 

Ἐφημέριοι
π. Δημήτριος Παπαδάκης
π. Παναγιώτης Μοῦλτος
π. Χρῆστος Παναγιωτόπουλος

Κοίμησις Θεοτόκου

Καματερό Σαλαμῖνος – 189 00

210 4673 226

Ἐφημέριος
π. Στυλιανός Χουλάκης

Κοίμησις Θεοτόκου

Αἰάντειον Σαλαμῖνος – 189 00

210 4663 200

Ἐφημέριος
π. Παναγιώτης Βοῦρκος

Εἰσόδια Θεοτόκου

Ἀμπελάκια Σαλαμῖνος – 189 00

210 4673 729

Ἐφημέριοι
π. Νεῖλος Μουσελῆς
π. Ἀναστάσιος Φελεμἐγκας

Ἅγ. Νικόλαος - Σεληνίων

Σελήνια Σαλαμῖνος – 189 02

210 4671 717

Ἐφημέριοι
π. Αὐξέντιος Ρουσσάκης
π. Δημήτριος Παπαβασιλείου

Ἁγ. Ζώνη

Κακή Βίγλα Σαλαμῖνος – 189 00

210 4663 312

Ἐφημέριος
π. Ἀρσένιος Φλῶρος