Δράσεις Αλληλεγγύης

  •  Γενικόν Ταμεῖον Ἔργων Φιλαδελφίας (Γ.Τ.Ε.Φ.).

Διοικητικόν Συμβούλιον:

Πρόεδρος: ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κ. Κωνσταντῖνος.

Μέλη: Ἀρχιμ. Προκόπιος Γεωργίου, Πρωτοπρ. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς, Ἀρχιμ. Τιμόθεος Λαϊβερᾶς, κ. Χρυσόστομος Σύρκος, κ. Ἀναστάσιος Ἀλεξίου καί κα Παρασκευή Σταμέλου.

Συσσίτια ἀπόρων:

  1. Εἰς Μέγαρα. προσφέρονται καθ’ ἑκάστην 130 μερίδες φαγητοῦ. Υπεύθυνος Πρωτοπρ. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς, τηλ. 22960-28305
  2. Εἰς Ἐ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἐλευσῖνος. προσφέρονται καθ’ ἑκάστην 355 μερίδες φαγητοῦ. Υπεύθυνος Ἀρχιμ. Βλάσιος Κάρδαρης, τηλ. 210-5546545
  3. Εἰς Ἐ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου Σαλαμῖνος. προσφέρονται καθ’ ἑκάστην 330 μερίδες φαγητοῦ. Υπεύθυνος Ἀρχιμ. Τιμόθεος Νομικός, τηλ. 210-4652035
  4. Εἰς Ἐ. Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αἰαντείου Σαλαμῖνος. Προσφέρονται καθ’ ἑκάστην 80 μερίδες φαγητοῦ. Υπεύθυνος Πρωτοπρ. Παναγιώτης Βοῦρκος, τηλ. 210-4663200

«Κατάστημα Ἀλληλεγγύης Μεγάρων»: Βοηθοῦνται ἀνά δεκαπενθήμερον 720 ἄτομα, μέ τρόφιμα καί λοιπά εἴδη.

32 Ἐνοριακά Ταμεῖα Ἔργων Φιλαδελφίας.

Κοινωφελές Ἵδρυμα παροχῆς ὑποτροφιῶν «Κρουνοί τῆς Ἀγάπης», συσταθέν διά Διαθήκης τοῦ Μητροπολίτου πρώην Δράμας, κυροῦ Φιλίππου Τσορβᾶ.

  • Γραφεῖον Αἱμοδοσίας:

Διευθυντής: Ἀρχιμ. Προκόπιος Γεωργίου

Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς

Συνεργάτις: κα Βασιλική Σάλτα

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μεγάρων καί Νέας Περάμου: Ἀρχιμ. Πολύευκτος Φουσκαρῆς

Συνεργάτις: κα Βασιλική Σάλτα

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἐλευσῖνος, Μαγούλας καί Ἀσπροπύργου: Πρεσβ. Λεωνίδας Μαραγκουδάκης

Συνεργάτις: κα Ἰωάννα Μπαρμπούτη

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μάνδρας, Βιλλίων, Οἰνόης καί Ἐρυθρῶν: Ἀρχιμ. Νικόδημος Κυρλάκης

Συνεργάτις: κα Βασιλική Σάλτα

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Σαλαμῖνος: Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Κοκλιώτης

Συνεργάτις: κα Εὐτυχία Μαρούδη