Δράσεις Αλληλεγγύης

  •  Γενικόν Ταμεῖον Ἔργων Φιλαδελφίας (Γ.Τ.Ε.Φ.).

Διοικητικόν Συμβούλιον:

Πρόεδρος: ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κ. Κωνσταντῖνος.

Μέλη: π. Προκόπιος Γεωργίου, π. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς, π. Τιμόθεος Λαϊβερᾶς, κ. Χρυσόστομος Σύρκος, κ. Ἀναστάσιος Ἀλεξίου καί κα Παρασκευή Σταμέλου.

Συσσίτια ἀπόρων:

  1. Εἰς Μέγαρα. προσφέρονται καθ’ ἑκάστην 130 μερίδες φαγητοῦ. Υπεύθυνος π. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς, τηλ. 22960-28305
  2. Εἰς Ἐ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἐλευσῖνος. προσφέρονται καθ’ ἑκάστην 355 μερίδες φαγητοῦ. Υπεύθυνος π. Βλάσιος Κάρδαρης, τηλ. 210-5546545
  3. Εἰς Ἐ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου Σαλαμῖνος. προσφέρονται καθ’ ἑκάστην 330 μερίδες φαγητοῦ. Υπεύθυνος π. Τιμόθεος Νομικός, τηλ. 210-4652035
  4. Εἰς Ἐ. Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αἰαντείου Σαλαμῖνος. Προσφέρονται καθ’ ἑκάστην 80 μερίδες φαγητοῦ. Υπεύθυνος π. Παναγιώτης Βοῦρκος, τηλ. 210-4663200

«Κατάστημα Ἀλληλεγγύης Μεγάρων»: Βοηθοῦνται ἀνά δεκαπενθήμερον 720 ἄτομα, μέ τρόφιμα καί λοιπά εἴδη.

32 Ἐνοριακά Ταμεῖα Ἔργων Φιλαδελφίας.

Κοινωφελές Ἵδρυμα παροχῆς ὑποτροφιῶν «Κρουνοί τῆς Ἀγάπης», συσταθέν διά Διαθήκης τοῦ Μητροπολίτου πρώην Δράμας, κυροῦ Φιλίππου Τσορβᾶ.

  • Γραφεῖον Αἱμοδοσίας:

Διευθυντής: π. Προκόπιος Γεωργίου

Προϊστάμενος: π. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς

Συνεργάτις: κα Βασιλική Σάλτα

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μεγάρων καί Νέας Περάμου: π. Πολύευκτος Φουσκαρῆς

Συνεργάτις: κα Βασιλική Σάλτα

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἐλευσῖνος, Μαγούλας καί Ἀσπροπύργου: π. Λεωνίδας Μαραγκουδάκης

Συνεργάτις: κα Ἰωάννα Μπαρμπούτη

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μάνδρας, Βιλλίων, Οἰνόης καί Ἐρυθρῶν: π. Νικόδημος Κυρλάκης

Συνεργάτις: κα Βασιλική Σάλτα

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Σαλαμῖνος: π. Χριστόδουλος Κοκλιώτης

Συνεργάτις: κα Εὐτυχία Μαρούδη