Δράσεις Αλληλεγγύης

  •  Γενικόν Ταμεῖον Ἔργων Φιλαδελφίας (Γ.Τ.Ε.Φ.).

Διοικητικόν Συμβούλιον:

Πρόεδρος: ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κ. Κωνσταντῖνος.

Μέλη: π. Προκόπιος Γεωργίου, π. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς, κ. Χρυσόστομος Σύρκος, κ. Ἀναστάσιος Ἀλεξίου καί κα Παρασκευή Σταμέλου.

Συσσίτια ἀπόρων:

  1. Εἰς Μέγαρα. προσφέρονται καθ’ ἑκάστην 130 μερίδες φαγητοῦ. Υπεύθυνος π. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς, τηλ. 22960-28305
  2. Εἰς Ἐ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἐλευσῖνος. προσφέρονται καθ’ ἑκάστην 355 μερίδες φαγητοῦ. Υπεύθυνος π. Βλάσιος Κάρδαρης, τηλ. 210-5546545
  3. Εἰς Ἐ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου Σαλαμῖνος. προσφέρονται καθ’ ἑκάστην 330 μερίδες φαγητοῦ. Υπεύθυνος π. Τιμόθεος Νομικός, τηλ. 210-4652035
  4. Εἰς Ἐ. Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αἰαντείου Σαλαμῖνος. Προσφέρονται καθ’ ἑκάστην 80 μερίδες φαγητοῦ. Υπεύθυνος π. Παναγιώτης Βοῦρκος, τηλ. 210-4663200

«Κατάστημα Ἀλληλεγγύης Μεγάρων»: Βοηθοῦνται ἀνά δεκαπενθήμερον 720 ἄτομα, μέ τρόφιμα καί λοιπά εἴδη.

32 Ἐνοριακά Ταμεῖα Ἔργων Φιλαδελφίας.

Κοινωφελές Ἵδρυμα παροχῆς ὑποτροφιῶν «Κρουνοί τῆς Ἀγάπης», συσταθέν διά Διαθήκης τοῦ Μητροπολίτου πρώην Δράμας, κυροῦ Φιλίππου Τσορβᾶ.

  • Γραφεῖον Αἱμοδοσίας:

Διευθυντής: π. Προκόπιος Γεωργίου, Πρωτοσύγκελλος

Προϊστάμενος: π. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Συνεργάτις: κα Βασιλική Σάλτα

Ὑπεύθυνος τμήματος Μεγάρων: π. Πολύευκτος Φουσκαρῆς

Συνεργάτις: κα Βασιλική Σάλτα

Ὑπεύθυνος τμήματος Ἐλευσῖνος: π. Βλάσιος Κάρδαρης

Συνεργάτις: κα Ἰωάννα Μπαρμπούτη

Ὑπεύθυνος τμήματος Ἀσπροπύργου: π. Ἀρσένιος Φλῶρος

Συνεργάτις: κα Ἰωάννα Μπαρμπούτη

Ὑπεύθυνος τμήματος Μάνδρας: π. Δημήτριος Μπίλλης

Συνεργάτις: κα Βασιλική Σάλτα

Ὑπεύθυνος Σαλαμῖνος: π. Χριστόδουλος Κοκλιώτης

Συνεργάτις: κα Εὐτυχία Μαρούδη