Ἀναλήψεως Χριστοῦ - Μαγούλας

25ης Μαρτίου 1
Μαγούλα – 190 18

210 5555 989

Ἐφημέριοι
π. Κυπριανός Τσεβᾶς
π. Σεραφείμ Καλογερόπουλος
π. Κωνσταντῖνος Νάνης