Ἁγ. Βαρβάρα - Παλουκίων Σαλαμῖνος

Παλούκια Σαλαμῖνος – 189 01

210 4672 188

Ἐφημέριοι
π. Δημήτριος Παπαδάκης
π. Παναγιώτης Μοῦλτος
π. Χρῆστος Παναγιωτόπουλος