Ἅγ. Ἀνδρέας - Σαλαμῖνος

Σαλαμίς – 189 00

 210 4652 035

Ἐφημέριοι
π. Τιμόθεος Νομικός
π. Γεώργιος Μοῦλτος