Ἅγ. Ἀπόστολοι - Ἐλευσῖνος

Ἐλευσίς – 192 00

210 5542 729

Ἐφημέριοι

Ἀρχιμ. Σεραφείμ Δρίτσας
Ἀρχιμ. Μεθόδιος Καπηλιαρῆς
Ἀρχιμ. Γερμανός Σταμπέλος