Ἅγ. Ἀπόστολοι - Ἐλευσῖνος

Ἐλευσίς – 192 00

210 5542 729

Ἐφημέριοι

π. Σεραφείμ Δρίτσας
π. Μεθόδιος Καπηλιαρῆς
π. Γερμανός Σταμπέλος