Πνευματική Διακονία

Θεῖον Κήρυγμα: ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ Θεοφιλέστατος καί ἅπαντες οἱ θεολόγοι Κληρικοί.

Ἑσπερινά Κηρύγματα, καθ’ ἑβδομάδα, εἰς ἅπαντας τούς Ἐνοριακούς Ἱ. Ναούς καί τινα Ἱερά Παρεκκλήσια.

Ἱερά Ἐξομολόγησις: Θεραπεύεται ὑπό ἐντεταλμένων Πνευματικῶν.

 

Γραφεῖον Νεότητος καί Κατηχήσεως:

Διευθυντής: Πρωτοπρ. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς

Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Βλάσιος Κάρδαρης

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μεγάρων καί Νέας Περάμου: Ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος Κολέσσιας

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἐλευσῖνος, Μαγούλας καί Ἀσπροπύργου: Ἀρχιμ. Βλάσιος Κάρδαρης

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μάνδρας, Βιλλίων, Οἰνόης καί Ἐρυθρῶν: Ἀρχιμ. Νικόδημος Κυρλάκης

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Σαλαμῖνος: Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Κοκλιώτης

Κατηχητικά Σχολεῖα

Εἰς ἅπαντας τους Ενοριακούς Ἱερούς Ναούς λειτουργοῦν Κατηχητικά Σχολεῖα.

Ἐνοριακά Κέντρα Νεότητος 9.
Κατηχητικά Σχολεία 98.
Κύκλοι φοιτητῶν 3.
Συνάξεις νέων 3.
Κύκλοι ἐργαζομένων 3.
Συνάξεις γυναικῶν 2.

 

Γραφεῖον ἐπί τῶν Αἱρέσεων

Διευθυντής: ὁ  Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἐλευσῖνος κ. Δωρόθεος

Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Γερμανός Σταμπέλος

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μεγάρων καί Νέας Περάμου: Πρωτοπρ. Γεώργιος Προῦζος

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἐλευσῖνος, Μαγούλας καί Ἀσπροπύργου: Ἀρχιμ. Γερμανός Σταμπέλος

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μάνδρας, Βιλλίων, Οἰνόης καί Ἐρυθρῶν: Πρωτοπρ. Δημήτριος Μπίλλης

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Σαλαμῖνος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Μούλτος

 

Γραφεῖον Ποιμαντικῆς Γάμου καί Οἰκογενείας:

Διευθυντής: Ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος Κολέσσιας

Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Προῦζος

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μεγάρων καί Νέας Περάμου: Ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος Κολέσσιας

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἐλευσῖνος, Μαγούλας καί Ἀσπροπύργου: Ἀρχιμ. Σεραφείμ Δρίτσας

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μάνδρας, Βιλλίων, Οἰνόης καί Ἐρυθρῶν: Πρωτοπρ. Δημήτριος Μπίλλης

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Σαλαμῖνος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Μοῦλτος

 

Γραφεῖον Ποιμαντικῆς ΡΟΜΑ

Διευθυντής: Πρωτοπρ. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς

Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Κάρκας

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μεγάρων καί Νέας Περάμου: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Κάρκας

Ὑπεύθυνος  Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἐλευσῖνος, Μαγούλας καί Ἀσπροπύργου: Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Κατσινούλας

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μάνδρας, Βιλλίων, Οἰνόης καί Ἐρυθρῶν: Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Καλαμπόκης

Ὑπεύθυνος  Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Σαλαμῖνος: Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Κοκλιώτης

 

Αἴθουσαι Διαλέξεων:

Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Αἴθουσα «Ἰωάννα» ἐν Μεγάροις

Πνευματικόν Κέντρον Ἐ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς – Μεγάρων

Πνευματικόν Κέντρον Μ. Ἱ. Ν. Ἁγίου Μηνᾶ – Σαλαμῖνος

Πνευματικόν Κέντρον Ἐ. Ἱ. Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου – Ἀμπελακίων Σαλαμῖνος

Πνευματικόν Κέντρον Μ. Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου – Ἐλευσῖνος

Πνευματικόν Κέντρον Μ. Ἱ. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης – Μάνδρας

Πνευματικόν Κέντρον Ἐ. Ἱ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου – Ἐρυθρῶν καί

Πνευματικόν Κέντρον Ἐ. Ἱ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου – Ἀσπροπύργου