Πνευματική Διακονία

Θεῖον Κήρυγμα:

Ἑσπερινά Κηρύγματα, καθ’ ἑβδομάδα, εἰς ἅπαντας τούς Ἐνοριακούς Ἱ. Ναούς καί τινά Ἱερά Παρεκκλήσια.

Ἱερά Ἐξομολόγησις: Θεραπεύεται ὑπό ἐντεταλμένων Πνευματικῶν.

Γραφεῖον Νεότητος καί Κατηχήσεως:

Διευθυντής:

Προϊστάμενος: π. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Κατηχητικά Σχολεῖα

Εἰς ἅπαντας τους Ενοριακούς Ἱερούς Ναούς λειτουργοῦν Κατηχητικά Σχολεῖα.

Ἐνοριακά Κέντρα Νεότητος 9.
Κατηχητικά Σχολεία 98.
Κύκλοι φοιτητῶν 3.
Συνάξεις νέων 3.
Κύκλοι ἐργαζομένων 3.
Συνάξεις γυναικῶν 2.

 

Γραφεῖον Ἀντιαιρετικῆς δράσεως:

Προϊστάμενος: π. Γερμανός Σταμπέλος

Ὑπεύθυνος γιά τόν Δήμο Μεγάρων καί Νέας Περάμου: Βοηθός Ἐπίσκοπος Θεοφιλέστατος Ἐλευσῖνος κ. Δωρόθεος
Ὑπεύθυνος γιά τόν Δήμο Ἐλευσῖνος: π. Γερμανός Σταμπέλος
Ὑπεύθυνος γιά τόν Δήμο Ἀσπροπύργου: π. Εἰρηναῖος Βασιλακόπουλος
Ὑπεύθυνος γιά τόν Δήμο Μάνδρας, Εἰδυλλίας καί Έρυθρῶν: π. Δημήτριος Μπίλλης
Ὑπεύθυνος γιά τόν Δήμο Σαλαμῖνος: π. Γεώργιος Μοῦλτος

 

Γραφεῖον Ποιμαντικῆς ΡΟΜΑ

Διευθυντής: π. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς

Ὑπεύθυνος γιά τόν Δήμο Μεγάρων καί Νέας Περάμου: π. Ἰωάννης Κάρκας

Ὑπεύθυνος γιά τόν Δήμο Ἐλευσῖνος: π. Βλάσιος Κάρδαρης

Ὑπεύθυνος γιά τόν Δήμο Ἀσπροπύργου: π. Δαμασκηνός Κατσινούλας

Ὑπεύθυνος γιά τόν Δήμο Μάνδρας, Εἰδυλλίας καί Έρυθρῶν: π. Χριστοφόρος Καλαμπόκης

Ὑπεύθυνος γιά τόν Δήμο Σαλαμῖνος: π. Χριστόδουλος Κοκλιώτης

 

Γραφεῖον Τύπου καί Ἐπικοινωνίας

Διευθυντής: π. Προκόπιος Γεωργίου

Συνεργάτες: π. Χριστοφόρος Βιέννας (διάκ.) καί κ. Μενέλαος Γιαλινάκης

 

Αἴθουσαι Διαλέξεων:
Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Αἴθουσα «Ἰωάννα» ἐν Μεγάροις

Πνευματικόν Κέντρον Ἐ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς – Μεγάρων καί

Πνευματικόν Κέντρον Ἐ. Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου – Ἐλευσῖνος