Πνευματική Διακονία

Θεῖον Κήρυγμα: ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ Θεοφιλέστατος καί ἅπαντες οἱ θεολόγοι Κληρικοί.

Ἑσπερινά Κηρύγματα, καθ’ ἑβδομάδα, εἰς ἅπαντας τούς Ἐνοριακούς Ἱ. Ναούς καί τινά Ἱερά Παρεκκλήσια.

Ἱερά Ἐξομολόγησις: Θεραπεύεται ὑπό ἐντεταλμένων Πνευματικῶν.

 

Γραφεῖον Νεότητος καί Κατηχήσεως:

Διευθυντής: π. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς

Προϊστάμενος: π. Βλάσιος Κάρδαρης

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μεγάρων καί Νέας Περάμου: π. Κωνσταντῖνος Κολέσσιας

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἐλευσῖνος, Μαγούλας καί Ἀσπροπύργου: π. Βλάσιος Κάρδαρης

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μάνδρας, Βιλλίων, Οἰνόης καί Ἐρυθρῶν: π. Νικόδημος Κυρλάκης

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Σαλαμῖνος: π. Χριστόδουλος Κοκλιώτης

Κατηχητικά Σχολεῖα

Εἰς ἅπαντας τους Ενοριακούς Ἱερούς Ναούς λειτουργοῦν Κατηχητικά Σχολεῖα.

Ἐνοριακά Κέντρα Νεότητος 9.
Κατηχητικά Σχολεία 98.
Κύκλοι φοιτητῶν 3.
Συνάξεις νέων 3.
Κύκλοι ἐργαζομένων 3.
Συνάξεις γυναικῶν 2.

 

Γραφεῖον ἐπί τῶν Αἱρέσεων

Διευθυντής: ὁ  Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἐλευσῖνος κ. Δωρόθεος

Προϊστάμενος: π. Γερμανός Σταμπέλος

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μεγάρων καί Νέας Περάμου: π. Γεώργιος Προῦζος

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἐλευσῖνος, Μαγούλας καί Ἀσπροπύργου: π. Γερμανός Σταμπέλος

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μάνδρας, Βιλλίων, Οἰνόης καί Ἐρυθρῶν: π. Δημήτριος Μπίλλης

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Σαλαμῖνος: π. Γεώργιος Μούλτος

 

Γραφεῖον Ποιμαντικῆς ΡΟΜΑ

Διευθυντής: π. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς

Προϊστάμενος: π. Ἰωάννης Κάρκας

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μεγάρων καί Νέας Περάμου: π. Ἰωάννης Κάρκας

Ὑπεύθυνος  Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἐλευσῖνος, Μαγούλας καί Ἀσπροπύργου: π. Δαμασκηνός Κατσινούλας

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μάνδρας, Βιλλίων, Οἰνόης καί Ἐρυθρῶν: π. Χριστοφόρος Καλαμπόκης

Ὑπεύθυνος  Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Σαλαμῖνος: π. Χριστόδουλος Κοκλιώτης

 

Αἴθουσαι Διαλέξεων:
Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Αἴθουσα «Ἰωάννα» ἐν Μεγάροις

Πνευματικόν Κέντρον Ἐ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς – Μεγάρων καί

Πνευματικόν Κέντρον Ἐ. Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου – Ἐλευσῖνος