Εἰσοδίων Θεοτόκου - Ἀμπελακίων Σαλαμῖνος

Ἀμπελάκια Σαλαμῖνος – 189 00

210 4673 729

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Νεῖλος Μουσελῆς
Πρωτοπρ. Ἀναστάσιος Φελεμέγκας