Ζωοδόχος Πηγή - Ἀλεποχωρίου

Ἀλεποχώριον – 19012

Ἐφημέριος
Πρεσβ. Εὐθύμιος Ζενέτος