Ζωοδ. Πηγή & Ταξιάρχαι - Ἀεροδρομίου Ἐλευσῖνος

Κερασούντος 26
Ἐλευσίς – 192 00

210 5549 077

Ἐφημέριος
Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Λεμονῆς