• 8 Ιουνίου 2017

Ιερά Αγρυπνία για τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό