Μεταμόρφωσις Σωτῆρος - Βιλλίων

Βίλλια – 190 12

22630 22 236

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Καλαμπόκης
Πρεσβ. Γαβριήλ Ἠλιόπουλος