• 24 Δεκεμβρίου 2018

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη Χριστού Γεννήσει Βιη΄ (2018)

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη Χριστού Γεννήσει Βιη΄ (2018)

.