• 23 Δεκεμβρίου 2019

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη Χριστού Γεννήσει Βιθ΄ (2019)

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη Χριστού Γεννήσει Βιθ΄ (2019)

.