• 23 Δεκεμβρίου 2021

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη Χριστού Γεννήσει Βκα΄ (2021)

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη Χριστού Γεννήσει Βκα΄ (2021)