• 21 Δεκεμβρίου 2017

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη Χριστού Γεννήσει Βιζ΄ (2017)

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη Χριστού Γεννήσει Βιζ΄ (2017)

.