Ἁγ. Παρασκευή - Μεγάρων

Μέγαρα – 191 00

22960 28 305

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λαγός
Ἀρχιμ. Πολύευκτος Φουσκαρῆς
Πρωτοπρ. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς
Πρεσβ. Ἀναστάσιος Ἀλεξίου