Ἁγ. Παρασκευή - Ἐργατικῶν Κατοικιῶν Μάνδρας

Μάνδρα – 196 00

210 5549 017

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Γεώργιος Σαβίν
Ἀρχιμ. Νικόδημος Κυρλάκης