Ἅγ. Γεώργιος Ἐλευσῖνος

Παγκάλου 40
Ἐλευσίς – 192 00

210 5546 545

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Πήλιος
Ἀρχιμ. Βλάσιος Κάρδαρης
Πρεσβ. Εὐάγγελος Πετρίδης
Διάκ. Ἄνθιμος Καμπούρης