Ἅγ. Γεώργιος - Νέας Περάμου

Νέα Πέραμος – 190 06

22960 33 565

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος Κολέσσιας
Πρωτοπρ. Σταύρος Κοφινᾶς