Ἅγ. Δημήτριος - Μεγάρων

Μέγαρα – 191 00

22960 29 423

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Τίτος Μπουρλάκης
Ἀρχιμ. Μάξιμος Πᾶνος
Ἀρχιμ. Καισάριος Βασιλείου
Πρεσβ. Στέφανος Παντελάκης