Ἅγ. Δημήτριος - Ἀσπροπύργου

Ἀσπρόπυργος – 193 00

210 5572 774

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Ραφαήλ Τσιαπάρας
Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Βασιλακόπουλος
Πρεσβ. Σταύρος Κουφάκης