Ἅγ. Κων/νου καί Ἑλένης - Μάνδρας

Μάνδρα – 196 00

210 5555 382

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Προκόπιος Γεωργίου
Ἀρχιμ. Μακάριος Μάτσος
Πρωτοπρ. Δημήτριος Μπίλλης