Ἅγ. Κων/νου καί Ἑλένης - Ἐλευσῖνος

Πλ. Εθ. Αντιστάσεως 20
Ἐλευσίς – 192 00

210 5543 490

Ἐφημέριοι

Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Γαβαλᾶς
Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Σακκᾶς
Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Μπαφαλοῦκος