Ἅγ. Μηνᾶς - Σαλαμῖνος

Σαλαμίς – 189 00

210 4651 268

Εφημέριος
Πρωτοπρ. Λάμπρος Μάθεσης
Διάκ. Σταῦρος Χριστοχοΐδης