• 6 Ιουνίου 2017

16ο Φεστιβάλ χορωδιών Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος