Α' ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μεγάρων καί Νέας Περάμου

Πολιούχοι: Ἅγιοι Ἕξ Μάρτυρες ἐν Μεγάροις

Συμπολιούχοι: Ἅγιοι Τέσσαρες Μάρτυρες ἐν Μεγάροις

Καθεδρικός – Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός: Κοίμησις Θεοτόκου – Μεγάρων

Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος: Ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος Κολέσσιας

Κοίμησις Θεοτόκου

Γεωρ. Μενιδιάτη 54,
Μέγαρα – 191 00

22960 29537

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Σεραπίων Μιχαλάκης
Πρωτοπρ. Γεώργιος Προῦζος
Διάκ. Σεραφείμ Σιγιάννης

Ἁγ. Παρασκευή

Μέγαρα – 191 00

22960 28305

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λαγός
Ἀρχιμ. Πολύευκτος Φουσκαρῆς
Πρωτοπρ. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς
Πρεσβ. Ἀναστάσιος Ἀλεξίου

Ἅγ. Δημήτριος

Μέγαρα – 191 00

22960 29423

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Τίτος Μπουρλάκης
Ἀρχιμ. Μάξιμος Πᾶνος
Ἀρχιμ. Καισάριος Βασιλείου
Πρεσβ. Στέφανος Παντελάκης

Ἅγ. Ἰωάννης Θεολόγος

Μελί Μεγάρων – 191 00

22960 83779

Ἐφημέριος
Πρωτοπρ. Ἰωάννης Κάρκας

Ἅγ. Γεώργιος

Νέα Πέραμος – 190 06

22960 – 33565

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος Κολέσσιας

Ἅγ. Παντελεήμων

Βλυχάδα Νέας Περάμου – 190 06

22960 33224

Ἐφημέριος
Ἀρχιμ. Σεραφείμ Καλογερόπουλος
Πρεσβ. Μιχαήλ Ἀμοργιανός