Αγιολόγια

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ

Ο ΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙ

Τοπικαί Ἑορταί:

1. 23ης Αὐγούστου, Ὑπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Αὐτῆς ἐν Σαλαμῖνι.

2. α. 7ης Μαρτίου, Παμμητροπολιτικός Ἑορτασμός Προστάτου καί Ἐφόρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὁσίου Λαυρεντίου (+1707)

2. β. 10ης Μαΐου εἰς τόν ὁμώνυμον Ἐνοριακόν Ἱερόν Ναόν ἐν  Σαλαμῖνι  (ἀνάμνησις θαύματος).

3. 1ης Φεβρουαρίου, Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων τῶν ἐν Μεγάροις μαρτυρησάντων (4ος αἰ.) εὕρεσις Ἁγ. Λειψάνων 1754 ἐν τῷ ὁμωνύμῳ παρεκκλησίῳ ἐν Μεγάροις.

4. 16ης Αὐγούστου, Ἁγίων Ἕξ Μαρτύρων τῶν ἐν Μεγάροις μαρτυρησάντων (4ος αἰ.) εὕρεσις Ἁγ. Λειψάνων 1798 ἐν τῷ ὁμωνύμῳ παρεκκλησίῳ ἐν Μεγάροις.

5. 1ης Σεπτεμβρίου, ὁσίου Μελετίου, ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Κιθαιρῶνος (+1105).

6. 4ης Ὀκτωβρίου, Ἁγ. Ἱεροθέου, Ἐπισκ. Ἀθηνῶν (1ος αἰ.), ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ αὐτοῦ ἐν Μεγάροις

Ἱερά Λείψανα:

  • Ὁσίου Λαυρεντίου ἐκ Μεγάρων καί ἐν Σαλαμῖνι,
  • Ἁγίων Δέκα Μαρτύρων τῶν ἐν Μεγάροις,
  • Ἁγίου Ἱεροθέου, ἐπισκόπου Ἀθηνῶν,
  • Ὁσίου Μελετίου ἐν Κιθαιρῶνι

Εἰκόναι περίπυστοι:

Ὑπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης – Σαλαμῖνος καί Ὑπεραγίας Θεοτόκου Γοργοεπηκόου – Μάνδρας.