Αρχιερατικές Περιφέρειες

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την Αρχιερατική οργάνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος σε 4 Αρχιερατικές Περιφέρειες, στις οποίες έχουν κατανεμηθεί επί γεωγραφικής βάσεως και για λόγους τόσο διοικητικούς όσο και ποιμαντικούς οι 32 Ενορίες

cropped-faviconwhite copy copy Α΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Μεγάρων καί Νέας Περάμου

cropped-faviconwhite copy copy Β΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ἐλευσῖνος, Μαγούλας καί Ἀσπροπύργου

cropped-faviconwhite copy copy Γ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Μάνδρας, Βιλλίων, Οἰνόης καί Ἐρυθρῶν