Γ' ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μάνδρας, Βιλλίων, Οἰνόης καί Ἐρυθρῶν

Πολιούχος: Ἁγία Αἰκατερίνη

Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός: Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης – Μάνδρας

Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Δημήτριος Μπίλλης

Ἅγ. Κων/νος καί Ἑλένη

Μάνδρα – 196 00

210 5555382

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Προκόπιος Γεωργίου
Ἀρχιμ. Μακάριος Μάτσος
Πρωτοπρ. Δημήτριος Μπίλλης

Ἁγ. Παρασκευῆ (Ἐργατ.Κατοικιῶν)

Ἐργατ. Κατοικίες Μάνδρας – 196 00

210 5549017

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Γεώργιος Σαβίν
Ἀρχιμ. Νικόδημος Κυρλάκης

Μεταμ. Σωτῆρος

Βίλλια – 190 12

22630 22236

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Καλαμπόκης
Πρεσβ. Γαβριήλ Ἠλιόπουλος

Ζωοδόχος Πηγή

Ἀλεποχώριον – 19012

Ἐφημέριος
Πρεσβ. Εὐθύμιος Ζενέτος

Ἁγ. Τριάς

Οἰνόη 19012

22630 51228

Ἐφημέριος
Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Μαραβέλιας

Εὐαγγ. Θεοτόκου

Ἐρυθραί – 190 08

22630 62258

Ἐφημέριος
Ἀρχιμ. Δωρόθεος Βουρλῆς
Πρεσβ. Λεωνίδας Μαραγκουδάκης