Δ' ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαλαμίνος

Πολιούχος: Ἅγιος Μηνᾶς

Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός: Ἅγιος Μηνᾶς – Σαλαμῖνος

Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Στυλιανός Χουλάκης

Ἅγ. Μηνᾶς

Σαλαμίς – 189 00

210 4651 268

Εφημέριοι
Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Κοκλιώτης
Πρωτοπρ. Λάμπρος Μάθεσης

Ἅγ. Ἀνδρέας

Σαλαμίς – 189 00

210 4652 035

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Τιμόθεος Νομικός
Πρωτοπρ. Γεώργιος Μοῦλτος

Ἅγ. Δημήτριος

Σαλαμίς – 189 00

210 4653 972

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Μιχαήλ Σουκαρᾶς
Ἀρχιμ. Ἄγγελος Ἀνδρουτσόπουλος
Πρωτοπρ. Ἀνάργυρος Εὐδαίμων

Ἅγ. Λαυρέντιος

Σαλαμίς – 189 00

210 4676 685

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Γερμανός Βροῦβας
Ἀρχιμ. Νικόδημος Μουτόπουλος
Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Βιέννας

Ἅγ. Νικόλαος

Σαλαμίς – 189 00

210 4653 710

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Στέφανος Κατηφόρης
Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Λυμπέρης
Ἀρχιδιάκ. Ἀλέξιος Δημητριάδης

Ἁγ. Βαρβάρα

Παλούκια Σαλαμῖνος – 189 00

210 4672 188

Ἐφημέριοι
Πρωτοπρ. Δημήτριος Παπαδάκης
Πρωτοπρ. Παναγιώτης Μοῦλτος
Πρεσβ. Χρῆστος Παναγιωτόπουλος

Κοίμησις Θεοτόκου

Καματερό Σαλαμῖνος – 189 00

210 4673 226

Ἐφημέριος
Πρωτοπρ. Στυλιανός Χουλάκης

Κοίμησις Θεοτόκου

Αἰάντειον Σαλαμῖνος – 189 00

210 4663 200

Ἐφημέριος
Πρωτοπρ. Παναγιώτης Βοῦρκος

Εἰσόδια Θεοτόκου

Ἀμπελάκια Σαλαμῖνος – 189 00

210 4673 729

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Νεῖλος Μουσελῆς
Πρωτοπρ. Ἀναστάσιος Φελεμἐγκας

Ἅγ. Νικόλαος - Σεληνίων

Σελήνια Σαλαμῖνος – 189 02

210 4671 717

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Πέτρου
Πρωτοπρ. Δημήτριος Παπαβασιλείου

Ἁγ. Ζώνη

Κακή Βίγλα Σαλαμῖνος – 189 00

210 4663 312

Ἐφημέριος
Πρεσβ. Ἀρσένιος Φλῶρος