Δράσεις Αλληλεγγύης

  •  Γενικόν Ταμεῖον Ἔργων Φιλαδελφίας (Γ.Τ.Ε.Φ.).

Πρόεδρος: ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κ. Κωνσταντῖνος.

Συσσίτια ἀπόρων:

  1. Εἰς Ἐ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Μεγάρων. Υπεύθυνος Πρωτοπρ. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς, τηλ. 22960-28305
  2. Εἰς Ἐ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἐλευσῖνος. Υπεύθυνος Ἀρχιμ. Βλάσιος Κάρδαρης, τηλ. 210-5546545
  3. Εἰς Ἐ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου Σαλαμῖνος. Υπεύθυνος Ἀρχιμ. Τιμόθεος Νομικός, τηλ. 210-4652035
  4. Εἰς Ἐ. Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αἰαντείου Σαλαμῖνος. Υπεύθυνος Πρωτοπρ. Παναγιώτης Βοῦρκος, τηλ. 210-4663200

32 Ἐνοριακά Ταμεῖα Ἔργων Φιλαδελφίας.

Κοινωφελές Ἵδρυμα παροχῆς ὑποτροφιῶν «Κρουνοί τῆς Ἀγάπης», συσταθέν διά Διαθήκης τοῦ Μητροπολίτου πρώην Δράμας, κυροῦ Φιλίππου Τσορβᾶ.

  • Γραφεῖον Αἱμοδοσίας:

Διευθυντής: Ἀρχιμ. Προκόπιος Γεωργίου

Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μεγάρων καί Νέας Περάμου: Ἀρχιμ. Πολύευκτος Φουσκαρῆς

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἐλευσῖνος, Μαγούλας καί Ἀσπροπύργου: Ἀρχιμ. Βλάσιος Κάρδαρης,

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μάνδρας, Βιλλίων, Ἐρυθρῶν καί Οἰνόης: Ἀρχιμ. Νικόδημος Κυρλάκης

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Σαλαμῖνος: Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Δημητριάδης