Ἀναλήψεως Χριστοῦ - Παραλίας Ἀσπρπύργου

Ἀσπρόπυργος – 193 00

210 5574 354

Ἐφημέριος
Πρωτοπρ. Ἰωάννης Γεωργουλάκης