Ἀναλήψεως Χριστοῦ - Μαγούλας

25ης Μαρτίου 1
Μαγούλα – 190 18

210 5555 989

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Κυπριανός Τσεβᾶς
Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Ταράσης
Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Νάνης