Ἁγ. Βαρβάρα - Παλουκίων Σαλαμῖνος

Παλούκια Σαλαμῖνος – 189 01

210 4672 188

Ἐφημέριοι
Πρωτοπρ. Δημήτριος Παπαδάκης
Πρωτοπρ. Παναγιώτης Μοῦλτος
Πρεσβ. Χρῆστος Παναγιωτόπουλος