Ἅγ. Ἀνδρέας - Σαλαμῖνος

Σαλαμίς – 189 00

 210 4652 035

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Τιμόθεος Νομικός
Πρωτοπρ. Γεώργιος Μοῦλτος