Ἅγ. Ἀπόστολοι - Ἐλευσῖνος

Ἐλευσίς – 192 00

210 5542 729

Ἐφημέριοι

Ἀρχιμ. Σεραφείμ Δρίτσας
Ἀρχιμ. Γερμανός Σταμπέλος
Ἀρχιμ. Κύριλλος Οἰκονομόπουλος
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Κιούσης