Μητροπολιτικά Παρεκκλήσια & Προσκυνηματικοί Ναοί

Παρεκκλήσιον Ἐπισκοπείου Μεγάρων
Ἁγ. Λαυρεντίου

Μητροπολιτικά Παρεκκλήσια
Ἁγ. Παρασκευῆς – Αἰαντείου Σαλαμῖνος
Ἁγ. Φανουρίου – Αἰαντείου Σαλαμῖνος
Ἁγ. Γεωργίου – Πεῦκον Σαλαμῖνος
Γεννήσεως Χριστοῦ – Γυάλας Σαλαμῖνος

Προσκυνηματικός Ἱερός Ναός
Μεταμορφώσεως Σωτῆρος – Βιλλιαρί Μάνδρας

Νοσοκομειακός Ἱερός Ναός
Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου – Θριασίου