Πνευματική Διακονία

Θεῖον Κήρυγμα: ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ Θεοφιλέστατος καί ἅπαντες οἱ θεολόγοι Κληρικοί.

Ἑσπερινά Κηρύγματα, καθ’ ἑβδομάδα, εἰς ἅπαντας τούς Ἐνοριακούς Ἱ. Ναούς καί τινα Ἱερά Παρεκκλήσια.

Ἱερά Ἐξομολόγησις: Θεραπεύεται ὑπό ἐντεταλμένων Πνευματικῶν.

Γραφεῖον Νεότητος καί Κατηχήσεως:

Διευθυντής: Πρωτοπρ. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς

Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Βλάσιος Κάρδαρης

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μεγάρων καί Νέας Περάμου: Ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος Κολέσσιας

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἐλευσῖνος, Μαγούλας καί Ἀσπροπύργου: Ἀρχιμ. Βλάσιος Κάρδαρης

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μάνδρας, Βιλλίων, Οἰνόης καί Ἐρυθρῶν: Ἀρχιμ. Νικόδημος Κυρλάκης

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Σαλαμῖνος: Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Πέτρου

Κατηχητικά Σχολεῖα

Εἰς ἅπαντας τους Ενοριακούς Ἱερούς Ναούς λειτουργοῦν Κατηχητικά Σχολεῖα.

Γραφεῖον ἐπί τῶν Αἱρέσεων

Διευθυντής: ὁ  Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἐλευσῖνος κ. Δωρόθεος

Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Γερμανός Σταμπέλος

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μεγάρων καί Νέας Περάμου: Πρωτοπρ. Γεώργιος Προῦζος

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἐλευσῖνος, Μαγούλας καί Ἀσπροπύργου: Ἀρχιμ. Γερμανός Σταμπέλος

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μάνδρας, Βιλλίων, Οἰνόης καί Ἐρυθρῶν: Πρωτοπρ. Δημήτριος Μπίλλης

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Σαλαμῖνος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Μούλτος

Γραφεῖον Ποιμαντικῆς Γάμου καί Οἰκογενείας:

Διευθυντής: Ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος Κολέσσιας

Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Προῦζος

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μεγάρων καί Νέας Περάμου: Ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος Κολέσσιας

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἐλευσῖνος, Μαγούλας καί Ἀσπροπύργου: Ἀρχιμ. Σεραφείμ Δρίτσας

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μάνδρας, Βιλλίων, Οἰνόης καί Ἐρυθρῶν: Πρωτοπρ. Δημήτριος Μπίλλης

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Σαλαμῖνος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Μοῦλτος

Γραφεῖον Ποιμαντικῆς ΡΟΜΑ

Διευθυντής: Πρωτοπρ. Ἀλέξανδρος Κουργιαλῆς

Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Κάρκας

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μεγάρων καί Νέας Περάμου: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Κάρκας

Ὑπεύθυνος  Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἐλευσῖνος, Μαγούλας καί Ἀσπροπύργου: Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Κατσινούλας

Ὑπεύθυνος Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μάνδρας, Βιλλίων, Οἰνόης καί Ἐρυθρῶν: Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Καλαμπόκης

Ὑπεύθυνος  Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Σαλαμῖνος: Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Βιέννας

Γραφεῖον Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων

Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Γαβαλᾶς